Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-05-29 16:26:55  ANNA FRENCEL-SZYMKIEWICZ

Utworzono artykuł 137475 o nazwie 'Decyzja PO.RET.070.56.2.KS'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste137475
user_idpuste2500292
resource_idpuste1768
namepusteDecyzja PO.RET.070.56.2.KS
category_idpuste26197
language_idpuste1
shortpusteTaryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Dotyczy: Gminy Łask Wnioskodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tylna 9, 98-100 Łask
fullpuste

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Dotyczy: Gminy Łask

Wnioskodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku, ul. Tylna 9, 98-100 Łask

publishfrompuste2018-05-29 00:00:00
_activepuste1
slugpustedecyzja-po-ret-070-56-2-ks
2018-05-29 16:26:55  ANNA FRENCEL-SZYMKIEWICZ

Załączono plik 388148

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1496395
user_idpuste2500292
fobject_idpuste388148
resource_idpuste1768
modelpusteArticle
foreign_idpuste137475
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-05-29 16:26:55  ANNA FRENCEL-SZYMKIEWICZ

Załączono plik 388149

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1496396
user_idpuste2500292
fobject_idpuste388149
resource_idpuste1768
modelpusteArticle
foreign_idpuste137475
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-05-29 16:26:55  ANNA FRENCEL-SZYMKIEWICZ

Załączono plik 388150

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1496397
user_idpuste2500292
fobject_idpuste388150
resource_idpuste1768
modelpusteArticle
foreign_idpuste137475
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się