Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-13 16:00:39  DAGMARA HUSAREK

Pole slug zmieniło wartość z 'informacja-o-dokonaniu-zgloszenia-wodnoprawnego' na '256098_informacja-o-dokonaniu-zgloszenia-wodnoprawnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
sluginformacja-o-dokonaniu-zgloszenia-wodnoprawnego256098_informacja-o-dokonaniu-zgloszenia-wodnoprawnego
2019-09-13 16:00:39  DAGMARA HUSAREK

Utworzono artykuł 256098 o nazwie 'NW Tuchola-informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste256098
user_idpuste2500763
resource_idpuste1768
namepusteNW Tuchola-informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
category_idpuste25839
language_idpuste1
shortpusteinformacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
fullpuste

Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) Nadzór Wodny w Tucholi informuje o doręczeniu zgłoszenia wodnoprawnego w sprawie:

 

budowy pomostu wędkarsko - rekreacyjnego na jeziorze Głęboczek w miejscowości Tuchola na dz. nr 1214/1 obręb Miasto Tuchola, gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko - pomorskie.

 

Wnioskodawca: Dariusz Główczewski

Data wpływu zgłoszenia: 12.09.2019r.

publishfrompuste2019-09-13 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacja-o-dokonaniu-zgloszenia-wodnoprawnego

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się