Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-13 16:49:12  RAFAŁ WIELBIŃSKI

Pole slug zmieniło wartość z 'nw-w-ostrodzie-informacja-o-dokonaniu-zgloszenia-wodnoprawnego' na '256101_nw-w-ostrodzie-informacja-o-dokonaniu-zgloszenia-wodnoprawnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugnw-w-ostrodzie-informacja-o-dokonaniu-zgloszenia-wodnoprawnego256101_nw-w-ostrodzie-informacja-o-dokonaniu-zgloszenia-wodnoprawnego
2019-09-13 16:49:12  RAFAŁ WIELBIŃSKI

Utworzono artykuł 256101 o nazwie 'NW w Ostródzie – informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste256101
user_idpuste2501468
resource_idpuste1768
namepusteNW w Ostródzie – informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
category_idpuste25839
language_idpuste1
shortpustezgłoszenie wodnoprawne
fullpuste

Na podstawie art.  423 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268) Nadzór Wodny w Ostródzie informuje o doręczeniu zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m na jeziorze Jeziorak (dz. nr 343 obręb Siemiany, gmina Iława) na wysokości działki nr 34/8 obręb Siemiany, gmina Iława.

 

Wnioskodawca: Józef Ossowski

 

Data wpływu zgłoszenia: 12.09.2019
 

 

publishfrompuste2019-09-13 00:00:00
_activepuste1
slugpustenw-w-ostrodzie-informacja-o-dokonaniu-zgloszenia-wodnoprawnego

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się