Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-13 17:27:44  Beata Zoła

Utworzono artykuł 256105 o nazwie 'RZGW w Poznaniu - informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste256105
user_idpuste2500442
resource_idpuste1768
namepusteRZGW w Poznaniu - informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego
category_idpuste25843
language_idpuste1
shortpustepozwolenie wodnoprawne
fullpuste

Poznań, dnia 10.09.2019 r.

 

PO.RUZ.421.290.2.2019.JŁ

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 i art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 i 4, art.  414 ust. 1 pkt 2 i art. ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu w imieniu której działa pełnomocnik, w sprawie:

 

 1. Stwierdzenia wygaśnięcia w pozwoleniu wodnoprawnym udzielonym decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu znak: PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ z dnia 05.08.2019 r.: pozycji: 162, 163 w tabeli nr. 8 – stanowiącej  załącznik - dla pkt II.2. ppkt. 2.2. tiret drugie ww. pozwolenia wodnoprawnego.

 

 1. Stwierdzenia wygaśnięcia w pozwoleniu wodnoprawnym udzielonym decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu znak: PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ z dnia 05.08.2019 r.: pozycji: 162, 163 w tabeli nr. 15 – stanowiącej  załącznik - dla pkt II.4. ww. pozwolenia wodnoprawnego.

 

 1. Zmiany decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu,
  z dnia 05.08.2019r., znak: PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w następującym zakresie:

 

 1. dotychczasowa pozycja 1 w Tabeli nr 1 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

1

P2

PZ4.55

2 000 x 1 500

Rów R-E

40.13

0.62%

62.82

62.57

43/2,

46/2

43

46

gm. Czempin

obr. Głuchowo

5783634.014

6410876.964

5783655.860

6410843.300

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

1

P2

PZ4.55

2 000 x 1 500

Rów R-E

40.13

0.62%

62.82

62.57

42/2

43/2,

46/2

42

43

46

gm. Czempin

obr. Głuchowo

5783634.014

6410876.964

5783655.860

6410843.300

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 5 w Tabeli nr 1 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

5

P4  L

 

2 000 x 1 500

Rów R-E4

8.69

0.72%

63.72

63.66

46/2

2/1

46

2

gm. Czempin

obr. Głuchowo

gm. Czempin

obr. Jarogniewice

5783285.412

6410599.547

5783291.050

6410592.843

 

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

5

P4  L

 

2 000 x 1 500

Rów R-E4

8.69

0.72%

63.72

63.66

46/2

517/5

46

517/1

gm. Czempin

obr. Głuchowo

gm. Czempin

obr. Jarogniewice

5783285.412

6410599.547

5783291.050

6410592.843

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 6 w Tabeli nr 1 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

6

P4 p

 

2 000 x 1 500

Rów R-E4

9.72

0.60%

63.49

63.43

46/2

517/5

46

517/1

gm. Czempin

obr. Głuchowo

gm. Czempin

obr. Jarogniewice

5783327.805

6410552.521

5783333.399

6410544.519

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

6

P4 p

 

2 000 x 1 500

Rów R-E4

9.72

0.60%

63.49

63.43

46/2

2/1

46

2

gm. Czempin

obr. Głuchowo

gm. Czempin

obr. Jarogniewice

5783327.805

6410552.521

5783333.399

6410544.519

 

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 7 w Tabeli nr 1 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

7

P5

PZ5.85

2 000 x 1 500

Rów R-44

36.59

0.58%

63.74

63.53

59/1,

58,

57

59

58

57

gm. Czempin

obr. Jarogniewice

5782693.194

6409994.956

5782718.802

6409968.761

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

7

P5

PZ5.85

2 000 x 1 500

Rów R-44

36.59

0.58%

63.74

63.53

59/1,

58,

57

517/5

59

58

57

517/1

gm. Czempin

obr. Jarogniewice

5782693.194

6409994.956

5782718.802

6409968.761

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 3 w Tabeli nr 2 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

3

P14 TG_S5

7+888.47

1200

49,05

0,50%

62,86

62,62

5781103,10

6408758,37

5781080,80

6408802,07

452/2

425

Jarogniewice, gm. Czempin

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

3

P14 TG_S5

7+888.47

1200

49,05

0,50%

62,86

62,62

5781103,10

6408758,37

5781080,80

6408802,07

425/2

425

Jarogniewice, gm. Czempin

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 8 w Tabeli nr 2 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

8

P9 d1

7+301.54

1200

6,07

0.50%

62,89

62,86

5781609,16

6409043,67

5781611,52

6409038,08

438/2

443/2

438
443

Jarogniewice, gm. Czempin

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

8

P9 d1

7+301.54

1200

6,07

0.50%

62,89

62,86

5781609,16

6409043,67

5781611,52

6409038,08

 443/2

443

Jarogniewice, gm. Czempin

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 10 w Tabeli nr 3 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

10

DG1.RL2.P-
DG1.RL2.K

0+729.65

0+776.73

122.77

77.57

72.44

5787389.4858
6410892.1278

5787354.1648
6410995.5268

16/3
9/2
7/18
7/14

Srocko Małe

PD-02 DG
330007P

4

30

 

 

otrzymuje brzmienie:

10

DG1.RL2.P-
DG1.RL2.K

0+729.65

0+776.73

122.77

77.57

72.44

5787389.4858
6410892.1278

5787354.1648
6410995.5268

16/3
9/2
7/18
7/14
9/1

Srocko Małe

PD-02 DG
330007P

4

30

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 15 w Tabeli nr 3 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

15

R13-R14

2+005.00

2+842.91

834.76

82.40

65.44

5786120.6770
6411214.2424

5785321.8649
6411142.6413

244/2,

264/4,

244/4,

7241/4,

7241/2

Srocko Małe

Srocko Małe

Srocko Małe

Piotrowo I

Piotrowo I

PD-10 DK 00000L
PD-11 DK 00000L

4

44
45

 

 

 

 

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

15

R13-R14

2+005.00

2+842.91

834.76

82.40

65.44

5786120.6770
6411214.2424

5785321.8649
6411142.6413

244/2,

246/4,

244/4,

7241/4,

7241/2

Srocko Małe

Srocko Małe

Srocko Małe

Piotrowo I

Piotrowo I

PD-10 DK 00000L
PD-11 DK 00000L

4

44
45

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 19 w Tabeli nr 3 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

19

R7-R8

2+004.54

2+874.83

789.15

82.40

65.60

5786124.0038
6411227.1235

5785374.0693
6411152.2196

244/2,

246/4,

244/4,

7241/4,

Srocko Małe

Srocko Małe

Srocko Małe

Piotrowo I

PD-09 DK 00000L
PD-16 DK 00000L
PD-12 DK 00000L

4

43
49
46

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

19

R7-R8

2+004.54

2+784.83

789.15

82.40

65.60

5786124.0038
6411227.1235

5785374.0693
6411152.2196

244/2,

246/4,

244/4,

7241/4,

Srocko Małe

Srocko Małe

Srocko Małe

Piotrowo I

PD-09 DK 00000L
PD-16 DK 00000L
PD-12 DK 00000L

4

43
49
46

 

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 20 w Tabeli nr 3 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

20

DK1.RL5.P-DK1.RL5.K

2+878.24

2+852.02

55.90

65.65

65.72

5785373.6177
6411168.5683

5785321.4695
6411181.3041

7241/4,

7241/2

Piotrowo I

Brak

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

20

DK1.RL5.P-DK1.RL5.K

2+787.24

2+852.02

55.90

65.65

65.72

5785373.6177
6411168.5683

5785321.4695
6411181.3041

7241/4,

7241/2

Piotrowo I

Brak

 

 

 

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 29 w Tabeli nr 3 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

29

DG3.RP1.P-
DG3.RP1.K

2+840.72

3+059.07

212.29

70.80

65.39

5785260.6031
6410804.8665

5785065.5763
6410977.8989

19/3
14/10
14/12
16/5
7241/1

Piotrowo I

PD-01 DP
3910P

4

50

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

29

DG3.RP1.P-
DG3.RP1.K

2+840.72

3+059.07

212.29

70.80

65.39

5785260.6031
6410804.8665

5785065.5763
6410977.8989

14/9
14/10
14/12
16/5
7241/1

Piotrowo I

PD-01 DP
3910P

4

50

 

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 31 w Tabeli nr 3 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

31

DG3.RL1.P-
DG3.RL1.K

3+061.81

3+097.35

52.78

65.18

65.70

5785071.4374
6411009.8469

5785025.3368
6410974.2445

16/5
16/4
7241/1
7241/2

Piotrowo I

Brak

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

31

DK3.RL1.P-
DK3.RL1.K

3+061.81

3+097.35

52.78

65.18

65.70

5785071.4374
6411009.8469

5785025.3368
6410974.2445

16/5
16/4
7241/1
7241/2

Piotrowo I

Brak

 

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 36 w Tabeli nr 3 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ w brzmieniu:

 

36

DS5.RL2.P-DS5.RL2.K

6+562.84

6+641.57

85.06

63.15

62.90

5782166.2031
6409502.0875

5782111.0740
6409453.2929

506/38,

506/41

Jarogniewice

PD-02 DS 06040L

4

62

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

36

DS5.RL2.P-DS5.RL2.K

6+562.84

6+641.57

85.06

63.15

62.90

5782166.2031
6409502.0875

5782111.0740
6409453.2929

506/38,

506/41

Jarogniewice

PD-01 DS 06040L

4

62

 

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 57 w Tabeli nr 3 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ w brzmieniu:

 

 

 

 

 

57

DP3.RL2.P-
DP3.RL2.K

11+652.10

11+663.31

145.45

74.87

76.72

5777643.2637
6407375.4675

5777599.0037
6407513.8814

302/14
302/19
302/18
7/4
22/3
125

Bonikowo
Bonikowo
Bonikowo
Kurowo
Kurowo
Kurowo

PD-02 DP
3913P

4

82

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

57

DP3.RL2.P-
DP3.RL2.K

11+652.10

11+663.31

145.45

74.87

76.72

5777643.2637
6407375.4675

5777599.0037
6407513.8814

302/14
302/19
302/18
285/4
285/5
7/4
22/3
125

Bonikowo
Bonikowo
Bonikowo
Bonikowo
Bonikowo
Kurowo
Kurowo
Kurowo

PD-02 DP
3913P

4

82

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 71 w Tabeli nr 3 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

71

DLK1.RP1.P-
DLK1.RP1.K

12+836.35

2+860.99

315.74

72.75

71.94

5776558.4200
6406931.6459

5776640.7997
6406800.1795

224/2
223/2
222/2

Bonikowo

PD-02 WKP_L01P

4

27

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

71

DLK1.RP1.P-
DLK1.RP1.K

12+836.35

12+860.99

315.74

72.75

71.94

5776558.4200
6406931.6459

5776640.7997
6406800.1795

224/2
223/2
222/2

Bonikowo

PD-02 WKP_L01P

4

27

 

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 85 w Tabeli nr 3 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

85

DS15.RL2.P-
DS15.RL2.K

12+856.97

12+893.29

48.97

69.92

69.04

5776162.8811
6407451.6050

5776118.7510
6407431.2825

562/5
262/3
263/1

Kiełczewo

Brak

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

85

DS15.RL2.P-
DS15.RL2.K

12+856.97

12+893.29

48.97

69.92

69.04

5776162.8811
6407451.6050

5776118.7510
6407431.2825

562/5
562/3
563/1

Kiełczewo

Brak

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 1 w Tabeli nr 4 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

1

PD-01 TG_S5

0+049.72

1200

44.37

2.01%

69.18

68.29

5788080.11

6410939.71

5788073.15

6410895.89

8/1
563/3

8
563/3

Srocko Małe, gm. Stęszew
Wronczyn, gm. Stęszew

 

 

 

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

1

PD-01 TG_S5

0+049.72

1200

44.37

2.01%

69.18

68.29

5788080.11

6410939.71

5788073.15

6410895.89

8/1

563/3

71/1
 

8/1

563/3

71/1

Srocko Małe, gm. Stęszew
Wronczyn, gm. Stęszew

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 2 w Tabeli nr 4 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

2

PD-01
WC_L01L

0+100.08

1200

28.49

0.60%

65.06

64.89

5785206.54

6411115.43

5785182.10

64111130.06

7241/2

7241

Piotrowo I,
gm. Czempin

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

2

PD-01
WC_L01L

0+100.08

1200

28.49

0.60%

65.06

64.89

5785206.54

6411115.43

5785182.10

6411130.06

7241/2

7241

Piotrowo I,
gm. Czempin

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 76 w Tabeli nr 4 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

76

PD-02 DP 3914-cz.2

0+634.71

600

10.90

0.51%

67.03

66.97

5780131.99

6408657.75

5780124.76

6408649.59

25/2
27/4

25/2
27/2

Mikoszki,
gm. Kościan

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

76

PD-02 DP
3914-cz.2

0+634.71

600

10.90

0.51%

67.03

66.97

5780131.99

6408657.75

5780124.76

6408649.59

25/2
27/4
26/3
26/1
25/4

25/2
27/2
26/2
26/1
25/3

Mikoszki,
gm. Kościan

 

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 9 w Tabeli nr 6 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

9

WSS18

0+480,00

DG 330009P

rów lewy DG 330009P

5781699.6232

6409258.5012

63,87

484/3

484

pow. Kościański
obr. Jarogniewice
gm. Czempin

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

9

WSS18

0+480,00

DG 330009P

rów lewy DG 330009P

5781699.6232

6409258.5012

63,87

464/3

464

pow. Kościański
obr. Jarogniewice
gm. Czempin

 

 

 

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 194 w Tabeli nr 8 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

194

46W14

18+817,98 S5

L

5771773,06

6403397,05

200

84,42

105/2

105

gm. Kościan; obr. Kobylniki

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

194

46W14

18+871,98 S5

L

5771773,06

6403397,05

200

84,42

105/2

105

gm. Kościan; obr. Kobylniki

 

 

 

 1. dotychczasowa Tabela nr 11 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ w brzmieniu:

 

Przewiert pod Kanałem Mosińskim –

 kabel elektryczny w rurze osłonowej

3+684,10

3+801,35

114,85

63,92

63,89

 

 

 

 

1,50

5784468.2748

6411096.6535

5784353.8558

6411086.7454

29/3,

28/2,

26,

27,

 

21/20,

21/11

29

28

26

27

 

21/7

21/3

 

pow. kościański

gm. Czempin

obr. Piotrowo I

 

 

pow. kościański

gm. Czempin

obr. Głuchowo

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

Przewiert pod Kanałem Mosińskim –

 kabel elektryczny w rurze osłonowej

3+684,10

3+801,35

114,85

63,92

63,89

 

 

 

 

1,50

5784468.2748

6411096.6535

5784353.8558

6411086.7454

29/3,

28/2,

26,

 

 

27,

21/20,

21/11

29

28

26

 

 

27

21/7

21/3

 

pow. kościański

gm. Czempin

obr. Piotrowo I

 

 

pow. kościański

gm. Czempin

obr. Głuchowo

 

 

 

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 9 w Tabeli nr 13 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

9

WSS18

0+480,00

DG 330009P

rów lewy DG 330009P

0.016

0.0144

0.0031

101

484/3

484

pow. kościański
obr. Jarogniewice
gm. Czempin

 

otrzymuje brzmienie:

9

WSS18

0+480,00

DG 330009P

rów lewy DG 330009P

0.016

0.0144

0.0031

101

464/3

464

pow. kościański
obr. Jarogniewice
gm. Czempin

 

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 194 w Tabeli nr 15 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

194

46W14

18+817,98 S5

L

5771773,06

6403397,05

200

105/2

105

gm. Kościan; obr. Kobylniki

0,040

0,036

0,0071

252

 

otrzymuje brzmienie:

 

194

46W14

18+871,98 S5

L

5771773,06

6403397,05

200

105/2

105

gm. Kościan; obr. Kobylniki

0,040

0,036

0,0071

252

 

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia …………………….. do dnia ……………………….. 2019 r.

 

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

 

W związku z powyższym strony zobowiązane są przedstawić pisemnie swoje stanowiska, czy wyrażają zgodę na zmianę przedmiotowej decyzji  w ww. zakresie.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

W związku z powyższym proszę strony o przedstawienie swojego stanowiska oraz zgłoszenie ewentualnych żądań w ww. sprawie w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań.

 

 

Pouczenie:

 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 k.p.a.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Joanna Łuczyszyn

tel. kont. 618567793

 

Klauzula I

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję. że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa,  ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej „Administratorem danych”.
 2. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:
 4. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096. z późn. zm.);
 5. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r.. poz. 2268) lub,
 6. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.);
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 8. podanie danych jest wymogiem ustawowym;
 9. posiada Pani/Pan prawo do:

żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.
 3. dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adreseme-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76;

 

 

Klauzula II

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa,  ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej „Administratorem danych”
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego. w tym wydanie decyzji administracyjnej.
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust, 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). wynikającego z przepisów:
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268)
  • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.):
 4. Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg wieczystych. numer ewidencyjny PESEL; inne informacje przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa:
 6. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
 7. posiada Pani/Pan prawo do:

żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 1. Pani Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.
 3. dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adreseme-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76;

 

 

publishfrompuste2019-09-13 00:00:00
_activepuste1
slugpusterzgw-w-poznaniu-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego
2019-09-13 17:27:44  Beata Zoła

Pole slug zmieniło wartość z 'rzgw-w-poznaniu-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego' na '256105_rzgw-w-poznaniu-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugrzgw-w-poznaniu-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego256105_rzgw-w-poznaniu-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego
2019-09-13 17:27:44  Beata Zoła

Załączono plik 626324

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2400990
user_idpuste2500442
fobject_idpuste626324
resource_idpuste1768
modelpusteArticle
foreign_idpuste256105
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się