Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-13 19:00:15  Beata Zoła

Utworzono artykuł 256116 o nazwie 'Zarząd Zlewni w Poznaniu - informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste256116
user_idpuste2500442
resource_idpuste1768
namepusteZarząd Zlewni w Poznaniu - informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego
category_idpuste25843
language_idpuste1
shortpustepozwolenie wodnoprawne
fullpuste

 

 

PO.ZUZ.4.421.625.2.2019.KP                                                                             Poznań, dnia 11 września 2019 r.

 

 

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 

 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) informuje, iż:

 

 

na wniosek

Waimea Logistic Park 6 Sp. z o. o.

w s z c z ą ł    p o s t ę p o w a n i e,

 

 

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 904/1 – 904/13, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, do urządzenia wodnego – „Rów - G” zlokalizowanego na działce o nr ewid. 896, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne oraz na budowę urządzenia wodnego – wylotu do ww. rowu

 

publishfrompuste2019-09-13 00:00:00
_activepuste1
slugpustezarzad-zlewni-w-poznaniu-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego
2019-09-13 19:00:15  Beata Zoła

Pole slug zmieniło wartość z 'zarzad-zlewni-w-poznaniu-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego' na '256116_zarzad-zlewni-w-poznaniu-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugzarzad-zlewni-w-poznaniu-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego256116_zarzad-zlewni-w-poznaniu-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego
2019-09-13 19:05:19  Beata Zoła

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="left"> PO.ZUZ.4.421.625.2.2019.KP &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Poznań, dnia 11 września 2019 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong><u>Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego</u></strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Dyrektor Zarządu Zlewni W&oacute;d Polskich w&nbsp;Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, na&nbsp;podstawie art.&nbsp;400&nbsp;ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z&nbsp;p&oacute;źn. zm.) informuje, iż:</p> <p> &nbsp;</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="center"> na wniosek</p> <p align="center"> <strong>Waimea Logistic Park 6 Sp. z o. o.</strong></p> <p align="center"> w s z c z ą ł&nbsp;&nbsp;&nbsp; p o s t ę p o w a n i e,</p> <p style="margin-left:141.8pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:141.8pt;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odprowadzanie w&oacute;d opadowych i roztopowych z terenu inwestycji zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 904/1 &ndash; 904/13, obręb Tarnowo Podg&oacute;rne, gm. Tarnowo Podg&oacute;rne, do urządzenia wodnego &ndash; &bdquo;R&oacute;w - G&rdquo; zlokalizowanego na działce o nr ewid. 896, obręb Tarnowo Podg&oacute;rne, gm. Tarnowo Podg&oacute;rne oraz na budowę urządzenia wodnego &ndash; wylotu do ww. rowu</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="left"> PO.ZUZ.4.421.625.2.2019.KP &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Poznań, dnia 11 września 2019 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong><u>Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego</u></strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Dyrektor Zarządu Zlewni W&oacute;d Polskich w&nbsp;Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, na&nbsp;podstawie art.&nbsp;400&nbsp;ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z&nbsp;p&oacute;źn. zm.) informuje, iż:</p> <p> &nbsp;</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="center"> na wniosek</p> <p align="center"> <strong>Waimea Logistic Park 6 Sp. z o. o.</strong></p> <p align="center"> w s z c z ą ł&nbsp;&nbsp;&nbsp; p o s t ę p o w a n i e,</p> <p style="margin-left:141.8pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:141.8pt;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odprowadzanie w&oacute;d opadowych i roztopowych z terenu inwestycji zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 904/1 &ndash; 904/13, obręb Tarnowo Podg&oacute;rne, gm. Tarnowo Podg&oacute;rne, do urządzenia wodnego &ndash; &bdquo;R&oacute;w - G&rdquo; zlokalizowanego na działce o nr ewid. 896, obręb Tarnowo Podg&oacute;rne, gm. Tarnowo Podg&oacute;rne oraz na budowę urządzenia wodnego &ndash; wylotu do ww. rowu</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

 

PO.ZUZ.4.421.625.2.2019.KP                                                                             Poznań, dnia 11 września 2019 r.

 

 

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 

 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) informuje, iż:

 

 

na wniosek

Waimea Logistic Park 6 Sp. z o. o.

w s z c z ą ł    p o s t ę p o w a n i e,

 

 

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 904/1 – 904/13, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, do urządzenia wodnego – „Rów - G” zlokalizowanego na działce o nr ewid. 896, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne oraz na budowę urządzenia wodnego – wylotu do ww. rowu

 

 

 

PO.ZUZ.4.421.625.2.2019.KP                                           Poznań, dnia 11 września 2019 r.

 

 

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 

 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) informuje, iż:

 

 

na wniosek

Waimea Logistic Park 6 Sp. z o. o.

w s z c z ą ł    p o s t ę p o w a n i e,

 

 

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 904/1 – 904/13, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, do urządzenia wodnego – „Rów - G” zlokalizowanego na działce o nr ewid. 896, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne oraz na budowę urządzenia wodnego – wylotu do ww. rowu

 

2019-09-13 19:05:19  Beata Zoła

Załączono plik 626333

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2401003
user_idpuste2500442
fobject_idpuste626333
resource_idpuste1768
modelpusteArticle
foreign_idpuste256116
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się