Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-13 19:14:29  Beata Zoła

Utworzono artykuł 256118 o nazwie 'Zarząd Zlewni w Poznaniu - informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste256118
user_idpuste2500442
resource_idpuste1768
namepusteZarząd Zlewni w Poznaniu - informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego
category_idpuste25843
language_idpuste1
shortpustepozwolenie wodnoprawne
fullpuste

 

PO.ZUZ.4.421.518.3.2019.MT                                                                           Poznań, dnia 12 września 2019 r.

 

 

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 

 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) informuje, iż:

 

 

na wniosek

Pana Marka Nowaka prowadzącego działalność gospodarczą Gospodarstwo Rolne Marek Nowak

w s z c z ą ł    p o s t ę p o w a n i e,

 

 

w sprawie:

  • legalizacji urządzenia wodnego - studni głębinowej, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 256/4, obręb Słupia Wielka, gmina Środa Wielkopolska;
  • udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, polegającą na poborze wód podziemnych na cele podlewania upraw rolnych z ww. ujęcia – studni głębinowej.

 

 

publishfrompuste2019-09-13 00:00:00
_activepuste1
slugpustezarzad-zlewni-w-poznaniu-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego
2019-09-13 19:14:29  Beata Zoła

Pole slug zmieniło wartość z 'zarzad-zlewni-w-poznaniu-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego' na '256118_zarzad-zlewni-w-poznaniu-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugzarzad-zlewni-w-poznaniu-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego256118_zarzad-zlewni-w-poznaniu-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego
2019-09-13 19:14:48  Beata Zoła

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p align="left"> PO.ZUZ.4.421.518.3.2019.MT &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Poznań, dnia 12 września 2019 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong><u>Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego</u></strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Dyrektor Zarządu Zlewni W&oacute;d Polskich w&nbsp;Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, na&nbsp;podstawie art.&nbsp;400&nbsp;ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z&nbsp;p&oacute;źn. zm.) informuje, iż:</p> <p> &nbsp;</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="center"> na wniosek</p> <p align="center"> <strong>Pana Marka Nowaka prowadzącego działalność gospodarczą Gospodarstwo Rolne Marek Nowak</strong></p> <p align="center"> w s z c z ą ł&nbsp;&nbsp;&nbsp; p o s t ę p o w a n i e,</p> <p style="margin-left:141.8pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:141.8pt;"> &nbsp;</p> <p> w sprawie:</p> <ul> <li> legalizacji urządzenia wodnego - studni głębinowej, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 256/4, obręb Słupia Wielka, gmina Środa Wielkopolska;</li> <li> udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, polegającą na poborze w&oacute;d podziemnych na cele podlewania upraw rolnych z ww. ujęcia &ndash; studni głębinowej.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p align="left"> PO.ZUZ.4.421.518.3.2019.MT &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Poznań, dnia 12 września 2019 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong><u>Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego</u></strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Dyrektor Zarządu Zlewni W&oacute;d Polskich w&nbsp;Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, na&nbsp;podstawie art.&nbsp;400&nbsp;ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z&nbsp;p&oacute;źn. zm.) informuje, iż:</p> <p> &nbsp;</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="center"> na wniosek</p> <p align="center"> <strong>Pana Marka Nowaka prowadzącego działalność gospodarczą Gospodarstwo Rolne Marek Nowak</strong></p> <p align="center"> w s z c z ą ł&nbsp;&nbsp;&nbsp; p o s t ę p o w a n i e,</p> <p style="margin-left:141.8pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:141.8pt;"> &nbsp;</p> <p> w sprawie:</p> <ul> <li> legalizacji urządzenia wodnego - studni głębinowej, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 256/4, obręb Słupia Wielka, gmina Środa Wielkopolska;</li> <li> udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, polegającą na poborze w&oacute;d podziemnych na cele podlewania upraw rolnych z ww. ujęcia &ndash; studni głębinowej.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

PO.ZUZ.4.421.518.3.2019.MT                                                                           Poznań, dnia 12 września 2019 r.

 

 

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 

 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) informuje, iż:

 

 

na wniosek

Pana Marka Nowaka prowadzącego działalność gospodarczą Gospodarstwo Rolne Marek Nowak

w s z c z ą ł    p o s t ę p o w a n i e,

 

 

w sprawie:

  • legalizacji urządzenia wodnego - studni głębinowej, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 256/4, obręb Słupia Wielka, gmina Środa Wielkopolska;
  • udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, polegającą na poborze wód podziemnych na cele podlewania upraw rolnych z ww. ujęcia – studni głębinowej.

 

 

 

PO.ZUZ.4.421.518.3.2019.MT                                          Poznań, dnia 12 września 2019 r.

 

 

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 

 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) informuje, iż:

 

 

na wniosek

Pana Marka Nowaka prowadzącego działalność gospodarczą Gospodarstwo Rolne Marek Nowak

w s z c z ą ł    p o s t ę p o w a n i e,

 

 

w sprawie:

  • legalizacji urządzenia wodnego - studni głębinowej, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 256/4, obręb Słupia Wielka, gmina Środa Wielkopolska;
  • udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, polegającą na poborze wód podziemnych na cele podlewania upraw rolnych z ww. ujęcia – studni głębinowej.

 

 

2019-09-13 19:15:27  Beata Zoła

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p align="left"> PO.ZUZ.4.421.518.3.2019.MT &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Poznań, dnia 12 września 2019 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong><u>Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego</u></strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Dyrektor Zarządu Zlewni W&oacute;d Polskich w&nbsp;Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, na&nbsp;podstawie art.&nbsp;400&nbsp;ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z&nbsp;p&oacute;źn. zm.) informuje, iż:</p> <p> &nbsp;</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="center"> na wniosek</p> <p align="center"> <strong>Pana Marka Nowaka prowadzącego działalność gospodarczą Gospodarstwo Rolne Marek Nowak</strong></p> <p align="center"> w s z c z ą ł&nbsp;&nbsp;&nbsp; p o s t ę p o w a n i e,</p> <p style="margin-left:141.8pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:141.8pt;"> &nbsp;</p> <p> w sprawie:</p> <ul> <li> legalizacji urządzenia wodnego - studni głębinowej, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 256/4, obręb Słupia Wielka, gmina Środa Wielkopolska;</li> <li> udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, polegającą na poborze w&oacute;d podziemnych na cele podlewania upraw rolnych z ww. ujęcia &ndash; studni głębinowej.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p align="left"> PO.ZUZ.4.421.518.3.2019.MT &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Poznań, dnia 12 września 2019 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong><u>Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego</u></strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Dyrektor Zarządu Zlewni W&oacute;d Polskich w&nbsp;Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, na&nbsp;podstawie art.&nbsp;400&nbsp;ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z&nbsp;p&oacute;źn. zm.) informuje, iż:</p> <p> &nbsp;</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="center"> na wniosek</p> <p align="center"> <strong>Pana Marka Nowaka prowadzącego działalność gospodarczą </strong></p> <p align="center"> <strong>Gospodarstwo Rolne Marek Nowak</strong></p> <p align="center"> w s z c z ą ł&nbsp;&nbsp;&nbsp; p o s t ę p o w a n i e,</p> <p style="margin-left:141.8pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:141.8pt;"> &nbsp;</p> <p> w sprawie:</p> <ul> <li> legalizacji urządzenia wodnego - studni głębinowej, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 256/4, obręb Słupia Wielka, gmina Środa Wielkopolska;</li> <li> udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, polegającą na poborze w&oacute;d podziemnych na cele podlewania upraw rolnych z ww. ujęcia &ndash; studni głębinowej.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

PO.ZUZ.4.421.518.3.2019.MT                                          Poznań, dnia 12 września 2019 r.

 

 

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 

 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) informuje, iż:

 

 

na wniosek

Pana Marka Nowaka prowadzącego działalność gospodarczą Gospodarstwo Rolne Marek Nowak

w s z c z ą ł    p o s t ę p o w a n i e,

 

 

w sprawie:

  • legalizacji urządzenia wodnego - studni głębinowej, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 256/4, obręb Słupia Wielka, gmina Środa Wielkopolska;
  • udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, polegającą na poborze wód podziemnych na cele podlewania upraw rolnych z ww. ujęcia – studni głębinowej.

 

 

 

PO.ZUZ.4.421.518.3.2019.MT                                          Poznań, dnia 12 września 2019 r.

 

 

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 

 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) informuje, iż:

 

 

na wniosek

Pana Marka Nowaka prowadzącego działalność gospodarczą

Gospodarstwo Rolne Marek Nowak

w s z c z ą ł    p o s t ę p o w a n i e,

 

 

w sprawie:

  • legalizacji urządzenia wodnego - studni głębinowej, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 256/4, obręb Słupia Wielka, gmina Środa Wielkopolska;
  • udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, polegającą na poborze wód podziemnych na cele podlewania upraw rolnych z ww. ujęcia – studni głębinowej.

 

 

2019-09-13 19:15:27  Beata Zoła

Załączono plik 626335

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2401006
user_idpuste2500442
fobject_idpuste626335
resource_idpuste1768
modelpusteArticle
foreign_idpuste256118
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się