Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-10-05 09:25:29  LIDIA RASZKA

Załączono plik 417634

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1735665
user_idpuste2500642
fobject_idpuste417634
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13536
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-05 09:25:29  LIDIA RASZKA

Załączono plik 417635

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1735666
user_idpuste2500642
fobject_idpuste417635
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13536
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-05 09:25:29  LIDIA RASZKA

Załączono plik 417637

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1735667
user_idpuste2500642
fobject_idpuste417637
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13536
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-05 09:25:29  LIDIA RASZKA

Załączono plik 417638

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1735668
user_idpuste2500642
fobject_idpuste417638
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13536
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-05 09:25:29  LIDIA RASZKA

Załączono plik 417639

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1735669
user_idpuste2500642
fobject_idpuste417639
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13536
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-05 09:25:29  LIDIA RASZKA

Załączono plik 417640

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1735670
user_idpuste2500642
fobject_idpuste417640
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13536
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-05 09:25:29  LIDIA RASZKA

Załączono plik 417642

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1735671
user_idpuste2500642
fobject_idpuste417642
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13536
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-05 09:25:29  LIDIA RASZKA

Załączono plik 417649

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1735672
user_idpuste2500642
fobject_idpuste417649
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13536
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-05 09:25:29  LIDIA RASZKA

Załączono plik 417650

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1735673
user_idpuste2500642
fobject_idpuste417650
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13536
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-05 09:25:30  LIDIA RASZKA

Załączono plik 417651

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1735674
user_idpuste2500642
fobject_idpuste417651
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13536
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-05 09:25:30  LIDIA RASZKA

Załączono plik 420116

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1735675
user_idpuste2500642
fobject_idpuste420116
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13536
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-05 09:25:30  LIDIA RASZKA

Załączono plik 425955

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1735676
user_idpuste2500642
fobject_idpuste425955
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13536
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-05 09:25:30  LIDIA RASZKA

Załączono plik 438106

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1735677
user_idpuste2500642
fobject_idpuste438106
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13536
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-05 09:25:30  LIDIA RASZKA

Załączono plik 448344

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1735678
user_idpuste2500642
fobject_idpuste448344
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13536
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-07-25 09:56:12  LIDIA RASZKA

Utworzono zamówienie publiczne 13536 o nazwie 'Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu-Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy Warszawskiej (droga nr 44) wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy, gm. Bieruń, pow. bieruńsko-lędziński - Etap I'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste13536
namepusteModernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu-Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy Warszawskiej (droga nr 44) wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy, gm. Bieruń, pow. bieruńsko-lędziński - Etap I
contract_subjectpusteRoboty budowlane
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste1
announcerpustePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Katowicach
deadlinepuste2018-08-14
publishfrompuste2018-07-25
publishtopuste2018-12-31
contract_numberpusteGL.ZOZ.2.281.4.2018
txtpuste

Szczegóły dotyczące postępowania znajdują się w poniższych załącznikach.

 

Termin składania ofert: 14.08.2018 r. godz. 10:00

 

Zarząd Zlewni w Katowicach, ul. Sokolska 65 - sekretariat

user_idpuste2500642
resource_idpuste1768
language_idpuste1
bid_bondpuste22000.00
deadlinetimepusteArray
2018-07-31 13:41:05  LIDIA RASZKA
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-08-14 10:35:48  LIDIA RASZKA
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-09-13 14:06:56  LIDIA RASZKA
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-10-05 09:25:29  LIDIA RASZKA
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-12-31 11:45:52 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się