Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-11-21 12:30:36  LIDIA RASZKA

Załączono plik 446982

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1823326
user_idpuste2500642
fobject_idpuste446982
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14736
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-21 12:30:36  LIDIA RASZKA

Załączono plik 446983

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1823327
user_idpuste2500642
fobject_idpuste446983
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14736
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-21 12:30:36  LIDIA RASZKA

Załączono plik 446984

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1823328
user_idpuste2500642
fobject_idpuste446984
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14736
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-21 12:30:36  LIDIA RASZKA

Załączono plik 446985

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1823329
user_idpuste2500642
fobject_idpuste446985
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14736
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-21 12:30:36  LIDIA RASZKA

Załączono plik 446986

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1823330
user_idpuste2500642
fobject_idpuste446986
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14736
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-21 12:30:36  LIDIA RASZKA

Załączono plik 446987

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1823331
user_idpuste2500642
fobject_idpuste446987
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14736
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-21 12:30:36  LIDIA RASZKA

Załączono plik 454389

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1823332
user_idpuste2500642
fobject_idpuste454389
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14736
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-21 12:30:36  LIDIA RASZKA

Załączono plik 463407

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1823333
user_idpuste2500642
fobject_idpuste463407
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14736
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-21 12:30:36  LIDIA RASZKA

Załączono plik 468493

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1823334
user_idpuste2500642
fobject_idpuste468493
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14736
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-03 11:37:26  Michal_Janocha Michal_Janocha

Utworzono zamówienie publiczne 14736 o nazwie 'Dostawa artykułów wynikających z przepisów BHP na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste14736
namepusteDostawa artykułów wynikających z przepisów BHP na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
contract_subjectpusteDostawy
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste1
deadlinepuste2018-11-08
contract_numberpusteGL.ROZ.281.21.2018.MJ
txtpuste

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia znajdują się w poniższych załącznikach.

user_idpuste2500646
resource_idpuste1768
language_idpuste1
deadlinetimepusteArray
2018-10-03 11:50:36  Michal_Janocha Michal_Janocha
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-10-03 11:54:29  Michal_Janocha Michal_Janocha
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-10-03 11:54:59  Michal_Janocha Michal_Janocha

Pole publishfrom wypełniono wartością '2018-10-03'

Pole publishto wypełniono wartością '2019-02-06'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishfrompuste2018-10-03
publishtopuste2019-02-06
2018-10-17 14:07:14  Michal_Janocha Michal_Janocha
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-11-08 13:49:57  LIDIA RASZKA

Pole user_id zmieniło wartość z '2500646' na '2500642'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
user_id25006462500642
2018-11-21 12:30:36  LIDIA RASZKA
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-02-10 07:21:31 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2019-02-10 07:21:32 

Pole publishto zmieniło wartość z '2019-02-06' na '2019-02-10'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2019-02-062019-02-10

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się