Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-11-08 12:54:17  Agnieszka Ciborowska

Utworzono zamówienie publiczne 15434 o nazwie 'Zabezpieczenie skarpy brzegu lewego w km 301+400÷301+465 rzeki Narew'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste15434
namepusteZabezpieczenie skarpy brzegu lewego w km 301+400÷301+465 rzeki Narew
contract_subjectpusteroboty budowlane
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste1
announcerpustePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
deadlinepuste2018-11-23
publishfrompuste2018-11-08
publishtopuste2018-12-31
contract_numberpusteBZP - ogłoszenie nr 645959-N-2018 z dnia 08.11.2018
txtpuste

 Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie skarpy brzegu lewego w km 301+400÷301+465 rzeki Narew polegające na wykonaniu następujących robót :

  1. Wbicie pali drewnianych w dno rzeki
  2. Ułożenie kiszki faszynowej za palami
  3. Uzupełnienie ubytków ziemi w skarpie na wysokości umocnienia narzutem kamiennym
  4. Zagęszczenie nasypanej ziemi
  5. Ułożenie i zamocowanie włókniny
  6. Ułożenie narzutu kamiennego na przygotowanej skarpie
  7. Uzupełnienie ziemi powyżej umocnienia narzutem kamiennym
  8. Profilowanie ręczne skarpy.
user_idpuste2500673
resource_idpuste1768
language_idpuste1
bid_bondpuste4000.00
deadlinetimepusteArray
2018-11-23 14:47:32  Agnieszka Ciborowska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-11-27 11:15:04  Agnieszka Ciborowska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-12-05 14:09:48  Agnieszka Ciborowska

Załączono plik 463299

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1860388
user_idpuste2500673
fobject_idpuste463299
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15434
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-05 14:09:48  Agnieszka Ciborowska

Załączono plik 463297

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1860386
user_idpuste2500673
fobject_idpuste463297
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15434
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-05 14:09:48  Agnieszka Ciborowska

Załączono plik 463296

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1860385
user_idpuste2500673
fobject_idpuste463296
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15434
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-05 14:09:48  Agnieszka Ciborowska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-12-05 14:09:48  Agnieszka Ciborowska

Załączono plik 463298

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1860387
user_idpuste2500673
fobject_idpuste463298
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15434
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-05 14:09:49  Agnieszka Ciborowska

Załączono plik 472214

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1860392
user_idpuste2500673
fobject_idpuste472214
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15434
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-05 14:09:49  Agnieszka Ciborowska

Załączono plik 463300

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1860389
user_idpuste2500673
fobject_idpuste463300
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15434
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-05 14:09:49  Agnieszka Ciborowska

Załączono plik 463304

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1860390
user_idpuste2500673
fobject_idpuste463304
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15434
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-05 14:09:49  Agnieszka Ciborowska

Załączono plik 471130

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1860391
user_idpuste2500673
fobject_idpuste471130
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15434
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-05 14:09:49  Agnieszka Ciborowska

Załączono plik 477480

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1860393
user_idpuste2500673
fobject_idpuste477480
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15434
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-31 01:25:26 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2018-12-31 01:25:26 
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się