Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-11-26 11:25:24  Michal_Janocha Michal_Janocha

Załączono plik 468931

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1834816
user_idpuste2500646
fobject_idpuste468931
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15645
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-26 11:25:24  Michal_Janocha Michal_Janocha

Załączono plik 471552

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1834817
user_idpuste2500646
fobject_idpuste471552
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15645
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-26 11:25:24  Michal_Janocha Michal_Janocha

Załączono plik 471553

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1834818
user_idpuste2500646
fobject_idpuste471553
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15645
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-26 11:25:24  Michal_Janocha Michal_Janocha

Załączono plik 471554

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1834819
user_idpuste2500646
fobject_idpuste471554
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15645
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-26 11:25:24  Michal_Janocha Michal_Janocha

Załączono plik 471555

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1834820
user_idpuste2500646
fobject_idpuste471555
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15645
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-21 16:01:20  Michal_Janocha Michal_Janocha

Utworzono zamówienie publiczne 15645 o nazwie 'Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości w związku z budową wału na terenie m. Kedzierzyn-Koźle'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste15645
namepusteSporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości w związku z budową wału na terenie m. Kedzierzyn-Koźle
contract_subjectpusteUsługi
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste7
announcerpustePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gliwicach, ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
deadlinepuste2018-11-29
publishfrompuste2018-11-21
publishtopuste2019-03-01
contract_numberpusteZPI.1.281.2.1.2018
txtpuste

„Sporządzenie wyceny – określenie wartości rynkowej nieruchomości dla ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji przeciwpowodziowej pn.: „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie” na mocy Ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2018r. poz. 433), dla 40 działek ewidencyjnych położonych w Gminie Kędzierzyn-Koźle oraz Gminie Bierawa”

user_idpuste2500646
resource_idpuste1768
language_idpuste1
deadlinetimepusteArray
2018-11-22 08:09:17  Michal_Janocha Michal_Janocha

Zmieniono nazwę z 'Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości w związku z budową wału na terenie m. Kedzierzyn-Koźle' na 'Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości w związku z budową wału na terenie m. Kędzierzyn-Koźle'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameSporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości w związku z budową wału na terenie m. Kedzierzyn-KoźleSporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości w związku z budową wału na terenie m. Kędzierzyn-Koźle
2018-11-26 11:25:24  Michal_Janocha Michal_Janocha
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-03-04 23:09:31 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2019-03-04 23:09:31 

Pole publishto zmieniło wartość z '2019-03-01' na '2019-03-04'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2019-03-012019-03-04

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się