Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-11-05 13:09:54  Katarzyna Bednarek

Załączono plik 645123

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2522337
user_idpuste2501009
fobject_idpuste645123
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21265
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-05 13:09:54  Katarzyna Bednarek

Załączono plik 645125

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2522338
user_idpuste2501009
fobject_idpuste645125
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21265
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-05 13:09:54  Katarzyna Bednarek

Załączono plik 645126

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2522339
user_idpuste2501009
fobject_idpuste645126
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21265
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-05 13:09:54  Katarzyna Bednarek

Załączono plik 645127

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2522340
user_idpuste2501009
fobject_idpuste645127
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21265
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-05 13:09:54  Katarzyna Bednarek

Załączono plik 645128

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2522341
user_idpuste2501009
fobject_idpuste645128
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21265
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-05 13:09:54  Katarzyna Bednarek

Załączono plik 645129

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2522342
user_idpuste2501009
fobject_idpuste645129
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21265
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-05 13:09:54  Katarzyna Bednarek

Załączono plik 645130

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2522343
user_idpuste2501009
fobject_idpuste645130
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21265
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-05 13:09:54  Katarzyna Bednarek

Załączono plik 645131

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2522344
user_idpuste2501009
fobject_idpuste645131
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21265
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-05 13:09:54  Katarzyna Bednarek

Załączono plik 650257

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2522345
user_idpuste2501009
fobject_idpuste650257
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21265
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-05 13:09:54  Katarzyna Bednarek

Załączono plik 655459

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2522346
user_idpuste2501009
fobject_idpuste655459
resource_idpuste1768
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21265
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-17 15:09:38  Katarzyna Bednarek

Utworzono zamówienie publiczne 21265 o nazwie '1849/ZZK/2019 – Konserwacja wałów kanału Łączany- Skawina'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste21265
namepuste1849/ZZK/2019 – Konserwacja wałów kanału Łączany- Skawina
contract_subjectpusteusługi
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste1
announcerpustePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 , 31-109 Kra
deadlinepuste2019-10-25
publishtopuste2019-11-30
contract_numberpuste1849/ZZK/2019
txtpuste

1.         Przedmiotem zamówienia jest Konserwacja wałów kanału Łączany- Skawina

2.         Wykonanie prac:

- wykoszenie porostów traw  (wraz z ręcznym wycięciem i zrębkowaniem krzaków w skupiskach o pow. <25m2 i samosiejek o średnicy do 8cm, ze skarp kanału  oraz pasem roślinności wodnej
o szerokości 0,5m od linii brzegowej powierzchnia około 5%)

- wycinka drzew o śr. określonej przepisami z dojściem i doniesieniem sprzętu na odległość do 500m. Pozyskane drewno stanowi własność wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zrębkowanie pozyskanego drewna oraz rozplantowanie zrębek na miejscu.

user_idpuste2501009
resource_idpuste1768
language_idpuste1
deadlinetimepusteArray
2019-10-25 14:54:24  Katarzyna Bednarek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-11-05 12:13:10  Katarzyna Bednarek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-11-05 13:09:54  Katarzyna Bednarek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-11-30 12:29:09 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2019-11-30 12:29:09 
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się