Szukaj zamówień publicznych


wszystkie wybraneco najmniej jeden z wybranych
Od
Do

Od Do


Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Dostawa środków czystości na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody P... 2018-04-18 10:00 przetarg nieograniczony 2018-06-20 Zobacz
2 Udrożnienie rzek, kanałów i rowów z roślinności na terenie działania Zarządu... 2018-07-02 11:00 przetarg nieograniczony 2018-06-19 Zobacz
3 Zabudowa wyrw po bobrach w wałach na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu. 2018-05-15 09:00 przetarg nieograniczony 2018-06-11 Zobacz
4 Udrożnienie rzek, kanałów i rowów z roślinności na terenie działania Zarządu ... 2018-05-28 11:00 przetarg nieograniczony 2018-06-08 Zobacz
5 Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagraniczn... 2018-05-18 09:30 usługi społeczne 2018-05-30 Zobacz
6 Bieżąca eksploatacja zbiorników wodnych: Borków i Cedzyna 2018-05-17 10:00 przetarg nieograniczony 2018-05-30 Zobacz
7 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku RZGW we Wrocławiu ul. Wybrzeż... 2018-05-21 10:30 przetarg nieograniczony 2018-05-24 Zobacz
8 Ubezpieczenie samochodów służbowych, ciągników rolniczych oraz przyczep Państ... 2018-06-04 09:30 przetarg nieograniczony 2018-05-24 Zobacz
9 Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wod... 2018-05-08 10:00 przetarg nieograniczony 2018-05-16 Zobacz
10 "Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 -przystosowanie do I... 2018-05-08 09:30 przetarg nieograniczony 2018-05-11 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się