2018-02-16

RZGW w Białymstoku - Zarządy Zlewni

Zarząd Zlewni w Augustowie
ul. 29 listopada 5
16-300 Augustów
tel.: +48 (87) 643 28 07
e-mail:
zz-augustow@wody.gov.pl

Zarząd Zlewni w Białymstoku
ul. Handlowa 6
15-399 Białystok
tel.: +48 (85) 748 12 00
e-mail:
zz-bialystok@wody.gov.pl

Zarząd Zlewni w Giżycku
ul. Wodna 4
11-500 Giżycko
tel.: +48 (87) 428 22 09
e-mail:
zz-gizycko@wody.gov.pl

Zarząd Zlewni w Olsztynie
ul. Partyzantów 24
10-526 Olsztyn
tel.: +48 (89) 521 71 00
e-mail:
zz-olsztyn@wody.gov.pl

Zarząd Zlewni w Ostrołęce
ul. Poznańska 19
07-409 Ostrołęka
tel.: +48 (29) 760 32 26
e-mail:
zz-ostroleka@wody.gov.pl