2018-02-16

RZGW w Białymstoku - Zarządy Zlewni

Zarząd Zlewni w Augustowie
ul. 29 listopada 5
16-300 Augustów
tel.: +48 (87) 643 28 07
e-mail:
zz-augustow@wody.gov.pl

Klienci zgłaszający skargi, wnioski lub petycje przyjmowani są w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie w każdym dniu roboczym w godzinach pracy jednostki oraz w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-17.00.
Przyjmowanie i koordynowanie skarg, wniosków i petycji powierzono dla Działu Organizacji w  ZZ Augustowie, pokój nr 1.
Formularze skarg, wniosków i petycji dostępne są w w/w dziale.

 

Zarząd Zlewni w Białymstoku
ul. Handlowa 6
15-399 Białystok

tel.: +48 (85) 748 12 00
e-mail:
zz-bialystok@wody.gov.pl

Klienci zgłaszający skargi lub wnioski przyjmowani są w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białymstoku w każdym dniu roboczym w godzinach pracy jednostki oraz w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-17.00, po wcześniejszym przedstawieniu przedmiotu rozmowy i uzgodnieniu terminu z sekretariatem jednostki (tel. 85 748-12-00, pok. 102).
Formularze skarg, wniosków i petycji dostępne są w sekretariacie.

 Zarząd Zlewni w Giżycku
ul. Wodna 4
11-500 Giżycko
tel.: +48 (87) 428 39 92
e-mail:
zz-gizycko@wody.gov.pl

Klienci zgłaszający skargi lub wnioski przyjmowani są w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku w każdym dniu roboczym w godzinach pracy jednostki oraz w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-17.00, po wcześniejszym przedstawieniu przedmiotu rozmowy i uzgodnieniu terminu z sekretariatem jednostki (tel. 87 428 39 92, pok. 17). 

Interesanci zgłaszający skargi, wnioski lub petycje, przyjmowani są przez Kierowników Działów Merytorycznych
Formularze skarg, wniosków i petycji dostępne są w sekretariacie.Zarząd Zlewni w Olsztynie
ul. Partyzantów 24
10-526 Olsztyn
tel.: +48 (89) 521 71 00
e-mail:
zz-olsztyn@wody.gov.pl

Zarząd Zlewni w Ostrołęce
ul. Poznańska 19
07-409 Ostrołęka
tel.: +48 (29) 760 32 26
e-mail:
zz-ostroleka@wody.gov.pl

Zarząd Zlewni w Ostrołęce informuje, iż skargi, wnioski oraz petycje można składać w Sekretariacie jednostki ( I piętro)
w godzinach pracy urzędu, tj.: 8.00 – 16.00 oraz w każdy wtorek w godzinach 16.00 – 17.00.

Interesanci zgłaszający skargi, wnioski lub petycje, przyjmowani są przez Kierowników Działów Merytorycznych, 
po wcześniejszym przedstawieniu przedmiotu rozmowy i uzgodnieniu terminu z Sekretariatem (tel.: 29 760-32-26).
Formularze skarg, wniosków oraz petycji dostępne są w sekretariacie jednostki.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się