2018-02-17

RZGW w Gdańsku - Zarządy Zlewni

Zarząd Zlewni w Chojnicach
ul. Łużycka 1A
89-600 Chojnice
tel.: +48 52 397 52 02
e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl
 
Zarząd Zlewni w Elblągu
ul. Junaków 3
82-300 Elbląg
tel.: +48 55 232 57 25
faks: +48 55 232 71 18
e-mail: zz-elblag@wody.gov.pl
            
Zarząd Zlewni w Gdańsku
ul. Sucha 12
tel.: +48 58 343 22 54 do 56
faks: +48 58 343 26 17
e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl
 
Zarząd Zlewni w Tczewie
ul. 30 Stycznia 50
83 - 110 Tczew
tel.:  +48 58 531 36 47
faks: +48 58 532 16 26
e-mail: zz-tczew@wody.gov.pl
          
Zarząd Zlewni w Toruniu
ul. Popiełuszki 3
87- 100 Toruń
tel.: +48 56 657 78 41
faks: +48 56 657 78 44
e-mail: zz-torun@wody.gov.pl

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się