2018-02-17

RZGW w Warszawie - Zarządy Zlewni

Zarząd Zlewni w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 11
06-400 Ciechanów
tel.: +48 23 674 24 50
faks: +48 23 674 24 51
e-mail: zz-ciechanow@wody.gov.pl
 
Zarząd Zlewni w Dębem
Dębe 
05-140 Serock
tel.: +48 22 782 30 00
tel.: +48 22 782 07 01
e-mail: zz-debe@wody.gov.pl
 
Zarząd Zlewni w Łowiczu
ul. Nowa 5
99-400 Łowicz
tel.: +48 669 833 633
e-mail: zz-lowicz@wody.gov.pl
 
Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Młynarska 2
97-300 Piotrków Trybunalski
tel.: +48 509 975 777
e-mail: zz-piotrkowtrybunalski@wody.gov.pl
            
Zarząd Zlewni w Radomiu
ul. Wernera 4a
tel.: +48 48 362 61 38
tel.: +48 48 362 44 53
e-mail: zz-radom@wody.gov.pl
 
Zarząd Zlewni w Warszawie
ul. Elektronowa 2
03-219 Warszawa 
tel.: +48 22 112 38 53
faks: +48 22 112 38 99
e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl
          
Zarząd Zlewni we Włocławku
ul. Okrzei 74a
87- 800 Włocławek
tel.: +48 54 230 20 34
e-mail: zz-wloclawek@wody.gov.pl

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się