2018-02-17

RZGW we Wrocławiu - Zarządy Zlewni

Zarząd Zlewni w Legnicy
ul. Macieja Rataja 32
59-220 Legnica
tel.: +48 76 862 70 08
e-mail: 
zz-legnica@wody.gov.pl

Zarząd Zlewni w Lesznie
ul. Chociszewskiego 12
64-100 Leszno
tel.: +48 65 547 61 30 
e-mail: 
zz-leszno@wody.gov.pl

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim
ul. Jaśkiewicza 24
59-600 Lwówek Śląski
tel.: +48 75 782 46 02
e-mail: 
zz-lwowekslaski@wody.gov.pl

Zarząd Zlewni w Nysie
ul. Ogrodowa 4
48-300 Nysa
tel.: +48 77 431 51 72
e-mail: 
zz-nysa@wody.gov.pl

Zarząd Zlewni we Wrocławiu
ul. Kościuszki 29 (budynek E)
50-011 Wrocław
tel.: +48 71 757 20 64
e-mail: 
zz-wroclaw@wody.gov.pl

Zarząd Zlewni w Zgorzelcu
ul. Słowackiego 9e
59-900 Zgorzelec
tel.: +48 722 81 00
e-mail: 
zz-zgorzelec@wody.gov.pl

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze
ul. Ptasia 2b
65-514 Zielona Góra
tel.: +48 68 452 76 00
e-mail: 
zz-zielonagora@wody.gov.pl

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się